Звіт про методичну роботу

з педагогічними кадрами за 2017 – 2018 н.р.

Реформування освітньої галузі в Україні вимагає від педагогічних кадрів новітніх ідей, сучасних підходів до викладання предметів. Важлива роль у фаховому зростанні педагога, покращенні якості освіти, безперечно, належить організації методичної роботи в ліцеї. Саме від цілісної системи взаємопов’язаних заходів, які ґрунтуються на досягненнях психолого-педагогічної науки, передового педагогічного досвіду, залежить рівень підвищення фахової майстерності та розвиток творчого потенціалу кожного педагога зокрема і всього педагогічного колективу, та як наслідок - підвищення ефективності навчально-виховного процесу.

Головна мета методичної роботи в МПЛСП – це допомога викладача, майстрам виробничого навчання у реалізації актуальних завдань розвитку, удосконалення і підвищення професійного рівня.

Станом на 01.09.2017р. в ліцеї працює 27 педагогічних працівників.

Якісний склад педагогічного колективу такий:

а) за рівнем освіти - мають вищу педагогічну освіту – 18; - мають середню спеціальну освіту – 3. б) за педагогічним стажем - молоді спеціалісти – 6; - мають педагогічний стаж до 8-ти років – 5; - мають педагогічний стаж до 20-ти років – 4; - мають педагогічний стаж понад 20-ть років – 12.
в) за рівнем кваліфікації - спеціалісти вищої кваліфікаційної категорії –8; - спеціалісти першої кваліфікаційної категорії – 5; - спеціалісти другої кваліфікаційної категорії –4; - спеціалісти – 6; - викладач – методист – 2; - старший викладач – 6; - майстер виробничого навчання І категорії - 2 г) віковий склад - до 30 років - 6 чол.; - 31-40 років - 8 чол.; - 41-50 років - 4 чол.; - 51 -55 років - 3 чол.; - понад 55 років - 7 чол.

Педагогічний колектив ліцею протягом 2017-2018 н.р. працював над науково-методичною проблемою «Формування компетентного учня через підвищення професійної майстерності педагогів в контексті сучасних освітніх технологій». Робота педагога над другим (практичним) етапом реалізації проблемної теми характеризується удосконаленням та пошуком нових підходів до освітнього процесу, формуванням перспективного педагогічного досвіту у рамках ліцею, корекції діяльності педагогів, що мають проблеми.

Реалізація науково-методичної роботи організована навколо проблемних питань, над яким працює заклад (2015-2020рр.):

- створення умов для розвитку творчого потенціалу викладача, майстра і учня;

- формування ключових та професійних компетентностей випускника;

- використання в навчально-виховному процесі передових освітніх, проективних, продуктивних та інтерактивних технологій;

- громадська активна освіта;

- організація та використання єдиного інформаційного навчального мережевого простору.

Для здійснення методичної роботи в ліцеї працює методичний кабінет, в якому створені всі умови для індивідуальної та колективної форм роботи. Надають допомогу педагогам у підвищенні фахового рівня три методичні комісії (МК): МК перукарського мистецтва, МК професій швейного профілю, МК гуманітарних дисциплін, інформаційних технологій та виховної роботи. Важливу роль в інформаційному забезпеченні педагогів відіграє віртуальний методичний кабінет, який організує мережеве партнерство з питань науково-методичної, навчально-виробничої та виховної роботи, питань психологічної служби та інших підрозділів.

Протягом року у віртуальному методичному кабінеті поновлено: електронну документацію методичних комісій, створено розділи «Самоосвіта педагогів (курси, вебінари, майстер-класи)», «Методична рада ліцею», «Готуємось до педради», поповнено інші розділи новими освітніми технологіями, методичними рекомендаціями. Поступово наповнюється відомостями про засоби навчання електронна бібліотека ліцею. З метою покращення роботи з контентом сайту педагоги удосконалили комп’ютерну грамотність індивідуально за інструкційними матеріалами, на засіданнях методичних комісій та під час майстер-класів щодо використання сервісу Google («Робота з Google Drive», «Створення веб-сайту», «Робота з середовищем віртуального методичного кабінету»); організовано спільну роботу з документами (навчально-плануючою документацією) в «хмарах» Google Drive. Педагоги ознайомились із змістом веб-сайту Інституту ПТО НАПН України, контент-бібліотекою інституту ПТО; брали участь у дистанційному навчанні та онлайн-тестуванні. Але не всі педагоги ліцею користуються ресурсами Віртуального кабінету, уникають роботи з електронними документами.

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 червня 2017 р. № 394-р «Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку системи електронних послуг в Україні на 2017 — 2018 роки» та відповідно до листа державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» Міністерства освіти і науки України облдержадміністрації від 04.07.2017 № 2.11/10-1361 «Щодо розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 червня 2017 р. № 394-р» в ліцеї реалізовано Концепцію розвитку системи електронних послуг в Україні на 2017—2018 роки у формах:

- внесено до навчальної програми предметів «Інформаційні технології», «Основи правових знань» питання ознайомлення із змістом Єдиного державного порталу надання адміністративних послуг;

- на сайті віртуального кабінету розміщено посилання на Єдиний портал.

Серед найбільш результативних форм методичної роботи у ліцеї, проведенні методичними комісіями колективні заходи: методична панорама «Удосконалення професійної компетенції педагогів з питань розробки сучасного комплексу дидактичних засобів», педагогічні семінари «Розвиток критичного мислення в учнів ПТНЗ», «Удосконалення рівня володіння українською мовою педпрацівників ліцею», семінар-практикум «Опорний конспект уроку, як умова розвитку логічного мислення учнів», майстер-класи «Використання хмарних технологій в навчально-виховному процесі», «Інтегрований урок: вимоги, проблеми, шляхи удосконалення»; педагогічна майстерня «Удосконалення професійної компетенції майстрів в/н з питань розробки сучасної інструктивно-технологічної документації», методичний ринг «Неуспішність учнів і шляхи її подолання», методичний діалог «Виробнича практика, як важлива форма набуття кваліфікації в професійному навчанні», круглий стіл «Особливості сучасного уроку виробничого навчання», педагогічна майстерня «Удосконалення професійної компетенції майстрів в/н питань розробки сучасної інструктивно-технологічної документації».

Педагоги ліцею були активними учасниками засідань обласних секцій та методичних об’єднань. Так:

- викладач Брошевецька Т.С. та майстре в/н Ратушна Л.С. брали участь в засіданні методичної секції викладачів та майстрів виробничого навчання з професій легкої промисловості закладів П(ПТ)О «Методичний супровід упровадження сучасних виробничих технологій у навчально-виробничий процес при підготовці кваліфікованих робітників легкої промисловості як засіб розвитку професійної компетентності педагогів»;

- старший майстер підготувала виступ на тему «Можливості віртуального методичного кабінету в створенні інформаційного середовища закладу» на обласний семінар старших майстрів закладів П(ПТ)О Миколаївської області «Інструментарій сучасного уроку виробничого навчання як засіб удосконалення професійно-практичної підготовки кваліфікованих робітників»;

- заступник директора з НВР Чикіна Т.В. з виступом про методичний підхід до організації планування діяльності методичної комісії з реалізації напрямку профорієнтаційної роботи в Миколаївському професійному ліцеї сфери послуг, брала участь у вебінарі-засіданні обласної методичної секції голів методичних комісій закладів П(ПТ)О, що здійснюють підготовку кваліфікованих робітників з професій сільськогосподарського профілю, легкої промисловості та сфери послуг області, з теми: «Роль методичної комісії в осучасненні змісту та підходів до профорієнтаційної роботи»;

- викладач Пересунько О.В. була учасником Міжнародному Інтернет-марафону на тему «Досвід освіти ХХІ сторіччя. Європейський контекст»;

- методист НМЦ ПТО Василін В.В. та викладач Пересунько О.В. провели тренінг «Формування медіа-інформаційної компетентності учасників навчально-виробничого процесу» в ході роботи семінару для заступників директорів з навчально-методичної роботи, методистів на тему «Створення ефективної системи мотивації педагога – умова розвитку його професійної майстерності», який був проведений НМЦ ПТО у Миколаївській області на базі ліцею 19 жовтня 2017 року;

- на педагогічних обласних читаннях викладач Пересунько О.В, презентувала досвід роботи з проблемної теми «Використання елементів дистанційної освіти на основі платформи Moodle в професійно-технічній освіті»;

- членами методичної комісії перукарського мистецтва проведено засідання обласної методичної секції педпрацівників з професій Перукар (перукар-модельєр), Візажист, Манікюрнипк, Педикюрник, Фотограф (фотороботи) закладів П(ПТ)О області «Реалізація творчого потенціал учнів шляхом застосування інноваційних педагогічних технологій на уроках з метою розвитку креативного мислення учнів»;

- методист Пересунько О.В. провела майстре-клас «Використання сервісів Google у методичній роботі» на обласному практичному семінарі заступників директорів з навчально-методичної роботи (методистів) закладів П(ПТ)О.

- члени методичної комісії перукарського мистецтва брали участь в обговоренні проекту державного стандарту ПТО з професії Перукар (перука-модельєр). Пропозиції та зауваження були надіслані робочій групі з розроблення державного стандарту професійно-технічної освіти за професією Перукар (перукар-модельєр). Продовжено роботу членів методичних комісій щодо розробки робочих програм, начально-плануючої документації відповідно до нових ДС П(ПТ)О в навчальний процес.

Одним із головних напрямів роботи методичної служби є в ліцеї є підвищення кваліфікації педагогів. В 2017-2018 н.р. за результатами атестації підтверджено 13 тарифний розряд – майстру в/н Романоій О.О., 12 т.р. – керівнику гуртка з шахів Дорієнку В.М., присвоєно кваліфікаційні категорії: «спеціаліст ІІ категорії» – Давиденко А.Л., викладачу предмета «Захист Вітчизни», «спеціаліст І категорії» викладачам предметів професійно-теоретичної підготовки Степановій А.В. та Михайлуці Ю.Ю., підтверджено відповідність кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню «викладач-методист» викладачу інформаційних технологій Пересунько О.В.

Протягом навчального року пройшли курси підвищення кваліфікації в Білоцерківському інституту неперервної педагогічної освіти 4 викладачі і 2 майстри виробничого навчання, викладач Пересунько О.В. підвищила кваліфікацію з питань дистанційного навчання в Університеті менеджменту освіти НАПН України; 3 майстри виробничого навчання підвищували рівень кваліфікації під час стажування на підприємствах міста. Удосконалили фахову майстерність молоді майстри в/н на майстер-класах і професійних тренінгах, семінарах, конференціях: члени методичної комісії з перукарського мистецтва були слухачами професійних семінарів від провідних компаній-розробників («Колористика. Знайомство з палітрою. Відновлення і реконструкції волосся» від компанії «Ля шер», семінару «Blond bar couture» від компанії «Еstel»); викладач Борохова Н.Д. разом з учнями брали участь у міжнародному форумі Всеукраїнської Асоціації гідів «Сучасні методи інтерпретації історичної і культурної спадщини». Набутими знаннями та уміннями педагоги обмінювались під час засідань методичних комісій.

Крім традиційних форм навчання педагогічні працівники успішно підвищують свій професійний рівень на курсах дистанційного навчання.Так, методист ліцею брала участь у дистанційному семінарі-практикумі «Технології впровадження інновацій, пов’язаних із використанням технології дистанційного навчання», який проводиться лабораторією дистанційного навчання Інституту ПТО НАПН України. На даний час викладач Борохова Н.Д. продовжує навчання на дистанційних курсах за Проектом EcoBRU з курсу «Екоорієнтовані педагогічні технології розвитку культури безпеки професійної діяльності», який організовано лабораторією технологій професійного навчання Інституту ПТО НАПН України. Розроблені навчальні проекти, кейси Надія Дмитрівна з успіхом впроваджує у навчальний процес.

Важливим елементом методичної роботи щодо підвищення професійних компетентностей педагогів є здійснення експериментально-дослідницької роботи. Так, з 1 грудня 2016 року ліцей сфери послуг уклав договір про співпрацю з Інститутом ПТО НАПН України щодо участі в експерименті лабораторії дистанційного професійного навчання з теми «Методичні основи дистанційного навчання кваліфікованих робітників у професійно-технічних начальних закладах». Робота над експериментом є практичною реалізацією проблемної теми ліцею. Так, викладач Пересунько О.В., в рамках дослідницької роботи знайомить викладачів, майстрів з технологіями дистанційного та змішаного навчання під час засідань методичної комісії гуманітарних дисциплін, ІТ та виховної роботи, на засіданнях педагогічної ради, проводить уроки на платформі дистанційного навчання Moodle.

Методична робота ефективно впливає на підвищення професійного рівня педагогічного колективу, активізує роботу з упровадження у практику інноваційних педагогічних і виробничих технологій. Відповідно плану роботи ліцею у листопаді 2017 року проведено тиждень педагогічної майстерності педагогів, які мають педагогічні звання «старший викладач», «викладач-методист», «майстер виробничого навчання І категорії». Протягом тижня молоді викладачі та майстри в/н відвідали відкриті уроки Пересунько О.В., Ратушної Л.С., Жук Л.І., Степанової А.В. та Михайлуци Ю.Ю.. За результатами обговорення встановлено, що:

- викладач-методист, спеціаліст вищої категорії Пересунько О.В. під час викладання предмета «Інформаційні технології» (ІТ), має високий рівень науково-методичної підготовки, цікаво і змістовно викладає новий матеріал, володіє сучасними методами навчання та інформаційно-комунікаційними технологіями, впроваджує в навчальний процес елементи дистанційної освіти;

- майстер виробничого навчання І категорії з професії Кравець Ратушна Л.С. для молодих майстрів в/н продемонструвала активну роботу учнів під час демонстрації простих трудових операцій, з яких складалось комплексне завдання на уроці під час вступного інструктажу, та використання проблемного методу для роботи з інструкційно-технологічними картками;

- викладачі Степанова А.В. та Михайлуца Ю.Ю. покладають в основу уроків теоретичного навчання інтерактивні методи навчання учнів, знайомляться з новими освітніми технологіями інтегрованого навчання;

- на уроках етики комунікацій і ділового етикету Жук Л.І. ефективно працює над формуванням внутрішнього світу учнів, спираючись на життєву компетентність та загальнолюдські цінності, уроки мають особистісно-зорієнтовану спрямованість, поєднують професійні і загальнолюдські духовні цінності, виховують естетичні смаки;

- викладачі предметів загальнопрофесійної підготовки Краюшкіна Н.І. та Дорієнко В.М., використовуючи проблемні ситуації та тестову форму перевірки знань, формуютья опорні знання правового та економічного спрямування, осмислення відповідальності особистості за власні дії, усвідомлення учнями права на вибір власної поведінки з урахуванням і дотриманням економічно-правових засад.

Майстри виробничого навчання Кумпан Г.В. та Ковальчук Ю.В., Шиптей А.В., на уроках розвивають професійні навички учнів, уміння, аналізувати, обґрунтовувати рішення, практично використовувати набуті знання. Ковальчук Юлія Василівна використовує рольові ігри, ситуації; Шиптей А.В. залучає учнів до колективної діяльності; Кумпан Г.В, вчить аналізувати та систематизувати отримані знання, застосовувати їх на практиці; Романова О.О. застосовує додатковий матеріал, що активізує навчальну діяльність учнів. На уроках виробничого навчання майстри здебільшого використовують інтерактивні метод навчання під час вступного інструктажу, на етапі і актуалізації знань, а на поточному інструктажі - єдину форму навчання – вправу та інструктаж, не використовуючи методів, які б сприяли самостійному здобуттю знань та вмінь. На достатньому рівні проходять уроки виробничого навчання у групах молодих майстрів в/н Кузнецової І.О. та Мокрової А.В., Карауш О.В., Літвінової Н.М., Нураєвої І.В. Молоді майстри відповідально готуються до уроків, прагнуть нового, створюють учням оптимальні умови для оволодіння професійними вміннями та навичками.

Водночас викладачам та майстрам в/н слід звернути більше уваги на прогнозування навчальної діяльності на кожному етапі уроку, на диференціацію навчальних завдань, необхідність організовувати самостійну роботу учнів, залучати учнів до пошукової роботи з різними джерелами інформації, оптимально розподіляти час на кожному етапі уроку, використовувати проблемні та дослідницькі методи навчання. Потребує покращення дидактичних матеріалів; є необхідність в удосконаленні мови викладання та мови учнів з понятійним матеріалом.

З метою відстеження рівня навчальних досягнень і сформованості компетенцій в учнів, установлення динаміки змін у рівнях навчальних досягнень, визначення якості опанування учнями програмових ЗУН, виявлення чинників, що впливають на якість підготовки кваліфікованих робітників, упроваджується в ліцеї моніторингові технології. Обробка результатів діагностичної, поточної, підсумкової роботи свідчить про те, що якість знань учнів покращилась на кожному рівні, а в показниках зменшився процент середнього рівня, виріс достатній та високий:


Таблиця 1.

Група Діагностична контрольна робота Результати за І семестр Результати за ІІ семестр Результати за рік
Прізвище, ініціали викладача Предмет Рівні (%) Рівні (%) Рівні (%) Рівні (%)
П С Д В П С Д В П С Д В П С Д В
Брошевецька Т.С. Охорона праці 32% 43% 25% 37% 52% 11% 33,3 33,3 33,3 33,3 33,3 33,3
Технологія виготовлення одягу 28% 50% 22% 63% 38% 33% 47% 20% 33% 47% 20%
Основи конструювання одягу 22% 56% 22% 69% 19% 13% 68% 19% 13% 68% 19% 13%
Шиптей А.В. Матеріалознавство 13% 54% 33% 4% 87% 9% 7% 71% 22% 7% 71% 22%
Літвінова Н.М. Документаційне забезп. управл 33% 66% 27% 64% 9% 27% 64% 9% 27% 64% 9%
Давиденко А.Л. Захист Вітчизни 40% 9% 27% 24% 23% 48% 24% 21% 45% 34% 18% 41% 41%
Гусак А.В. Психологія роботи з людьми 8% 77% 15% 15% 77% 8% 15% 77% 8%
Краюшкіна Н.І. Основи галузевої економіки і підприємництва 14% 86% 7% 76% 17% 17% 61% 22% 11% 79% 10%
Планування, орг. і технол. Управління персоналом 46% 54% 27% 64% 9% 38% 55% 7% 19% 76% 5%
Організація обслуговування відвідувачів 46% 54% 27% 64% 9% 45% 49% 6% 27% 68% 5%
Граматик Л.В. Фізична культура 23% 43% 34% 33% 25% 42% 30% 30% 40% 30% 30% 40%
Шульська М.В. Спеціальне малювання 52% 45% 3% 14% 64% 22% 20% 50% 30% 22% 52% 26%
Степанова А.В. Матеріалознавство 34% 65% 31% 7% 80% 12% 25% 58% 17% 18% 65% 17%
Пересунько О.В. Інформаційні технології 59% 41% 31% 48% 31% 24% 58% 18% 26% 63% 11%
Інформаційно-компютерне забезпечення управління 58% 42% 33% 46% 23% 26% 62% 12% 24% 69% 7%
Основи рекламного маркетингу і дизайну 59% 41% 50% 42% 8% 50% 30% 20% 40% 40% 20%
Чикіна Т.В. Обладнання швейного виробництва 50% 50% 50% 37% 13% 25% 63% 12% 25% 63% 12%
Жук Л.І. Етика комунікацій і діловий етикет 79% 21% 17% 62% 21% 64% 11% 25% 29% 46% 25%
Укр. ділове мовлегння та редагування документів 38% 54% 8% 39% 46% 15% 41% 45% 14% 14% 72% 14%
Професійна етика та культура спілкування 18% 59% 23% 21% 66% 13% 13% 74% 13%
Борохова Н.Д. Основи гостинності в сфері туристичного обслуговування 30% 50% 20% 30% 50% 20%
Географія туризму 20% 40% 20% 20% 40% 20%
Технологія туристичного обслуговування 40% 40% 20% 40% 40% 20%
Нураєва Г.І. Матеріалознавство 23% 69% 8% 41% 47% 12% 41% 41% 18% 41% 41% 18%
Михайлуца Ю.Ю. Перукарська справа 11% 17% 22% 14% 63% 23% 12% 64% 24%
Основи санітарії иа гігієни 2% 55% 24% 11% 70% 19% 9% 66% 25%
Романова О.О. Перукарська справа 3% 86% 11% 3% 75% 14% 3% 75% 14%

Таблиця 2.

Група Діагностичний зріз знань Результати за І семестр Результати за ІІ семестр Результати за рік
Курc № групи К-сть учнів Професія ПІБ майстра в/н Рівні (%) Рівні (%) Рівні (%) Рівні (%)
П С Д В П С Д В П С Д В П С Д В
ІІ 1 16 Кравець Самойленко В. Г. 87% 13%
5 8 4 2 7 4 6 3 5 6
І 10 17 Кравець Ратушна Л.С. 29% 62% 9% 15% 54% 31% 43% 21% 36% 43% 3 5
7 3 1 2 7 2 3 5 3 3 21% 36%
І 6 11 Адмінстратор. Агент з організації туризму Борохова Н.Д. 64% 27% 9% 18% 64% 18% 30% 50% 20% 30% 5 3
2 6 2 3 8 1 3 50% 20%
ІІ 7 10 Перукар. Манікюрник. Адміністратор Нураєва І.В. 20% 60% 20% 25 67% 8% 25 8 1
7 67% 8%
ІІ 15 Перукар. Манікюрник. Адміністратор Літвінова Н.М. 100% 7
3 8 1 3 7 1 3 100%
ІІ 8 12 Перукар. Манікюрник. Адміністратор Нураєва І.В. 25% 67% 8% 27% 64% 9% 27% 7 1
2 7 2 2 7 2 2 64% 9%
ІІ 11 Перукар. Манікюрник. Адміністратор Літвінова Н.М. 18% 64% 18% 18% 64% 18% 18% 7 2
6 8 64% 18%
ІІ 12 14 Перукар. Візажист Ковальчук Ю.В. 43% 57%
4 4
ІІ 12а 8 Перукар. Візажист Романова О.О. 50% 50%
6 8 1 3 8 4 4 6 4 4
І 14 15 Перукар. Манікюрник. Адміністратор Куман Г.В. 40% 53% 7% 20% 53% 27% 27% 40% 33% 27% 6 5
5 9 5 6 3 8 2 3 8 40% 33%
І 14а 14 Перукар. Манікюрник. Адміністратор Карауш О.С. 36% 64% 36% 43% 21% 62% 15% 23% 62% 2 3
9 5 2 12 2 12 2 15% 23%
І 15 15 Перукар. Манікюрник. Адміністратор Шиптей А.В. 64% 36% 17% 83% 12% 88% 12% 12
8 4 1 3 11 1 1 9 5 1 88%
І 15а 15 Перукар. Манікюрник. Адміністратор Кузнецова І.О. 62% 30% 8% 20% 73% 7% 7% 60% 33% 7% 9 5
2 11 3 1 11 3 2 7 5 2 60% 33%
І 9 15 Перукар. Візажист Шиптей А.В. 12% 69% 19% 7% 73% 20% 14% 50% 36% 14% 7 5
2 7 2 7 9 7 6 50% 36%
І 9 Перукар. Візажист Ковальчук Ю.В. 11% 39% 11% 39% 50% 54% 46% 7 6
54% 46%

Ефективність і якість уроків залежить і від забезпечення навчально-виробничого процесу науково-методичним комплексом: наочними і технічними засобами, дидактичними матеріалами, навчальною та методичною літературою. Викладачі та майстри ліцею постійно удосконалюють навчально-методичне забезпечення уроків, активно використовуючи можливості комп’ютерної мережі Internet. Протягом року педагогами створено та скориговано:

- матеріали до уроку за кейс-методом з використанням проблемних питань з теми «Проблематика визначення поняття екотуру. Розвиток екологічного туризму в Миколаївській області», урок, побудований за допомогою конструктора уроків з використанням проблемних питань, що спонукають до критичного мислення «Екологігізація суспільного мислення як елемент взаємодії людини-природи-супільства. Навколишнє середовище та туристична діяльність людини» (викладач Борохова Н.Д. ); «Технологія виконання макіяжу під окуляри» (майстер Романова О.О.), «Корекція обличчя» з предмета «Візажна справа» (викладач Ковальчук Ю.В.);

- інструкційно-технологічні картки до уроків з тем: «Фарбування волосся», «Хімічна завивка волосся», «Парфуми», «Засоби по догляду за шкірою» (Шиптей А.В.), «Мацерація та обробка кутикули нігтьових валиків пальців рук» (Кузецова І.О.);

- структурно-логічні схеми з тем: «Первинне фарбування волосся» (Карауш О.С.), «Вторинне фарбування волосся» (Мокрова А.В.);

- комп’ютерні презентації до уроків з тем: «Різновиди макіяжів» (Михайлуца Ю.Ю.;) «Фарбування волосся знебарвлюючими барвниками», «Фарбування волосся хімічними барвниками», «Фарбування волосся фізичними барвниками», «Фарбування волосся рослинними», «Препарати для хімічної завивки», «Класична технологія хімічної завивки» (Кумпан Г.В.);

- завдання до лабораторно-практичних робіт з предмета «Матеріалознавство» професії «Перукар.(перукар-модельєр). Візажист» кваліфікація: візажист;

- викладач Степанова А.В. розробила: - таблиці для самостійної роботи з теми «Засоби по догляду за волоссям»; методичні рекомендації до «Мотиваційне навчання, як один із способів підвищення ефективності навчання в ПТНЗ», комплект тестових завдань до теми « Сучасні косметичні засоби по догляду за шкірою та волоссям», сформувала короткий тлумачний словник професійних термінів з предмету «Матеріалознавство»;

- навчальні електронні ресурси з предметів «Інформаційні технології» та «Основи рекламного маркетингу та дизайну», які розмішені на платформі дистанційного навчання Moodle (викладач Пересунько О.В.).

- методичні розробки «Технологія активізації навчальної діяльності учнів ПТНЗ», викладач Брошевецька Т.С., «Сучасний урок виробничого навчання в закладах професійної освіти», майстер виробничого навчання Ратушна Л.С.

Разом з тим не всі викладачі бажають використовувати в роботі комп’ютер, посилаючись на невміння з ним працювати, тому деякий дидактичний матеріал є застарілим і потребує осучаснення.

Відповідно до плану роботи ліцею, з метою підвищення інтересу до обраної професії, підвищення якості знань, активізації пізнавальної діяльності учнів з 16.04.18р. по 25.04.18р. в ліцеї проведено тиждень професій. Підготовка та участь у заходах дала змогу учням продемонструвати теоретичні знання та практичні навички, проявити професіоналізм, індивідуальність, творчість, вміння приймати нестандартні рішення, компетентність в професійній діяльності. Активну участь у організації та проведенні тижня професій взяли викладачі спеціальних дисциплін Михайлуца Ю.Ю., Романова О.О., Жук Л.І., Брошивецька Т.С., Краюшкіна Н.І., Пересунько О.В., Нураєва Г.І.; майстрів виробничого навчання Ковальчук Ю.В.Літвінова Н.М., Борохова Н.Д.Ратушна Л.С. На високому рівні в креативній сучасній формі, з елементами художньої творчості представили роботи з професії «Перукар (перукар - модельєр). Візажист», «Кравець» учні гр. 10, 9а майстри виробничого навчання Ратушна Л.С., Ковальчук Ю.В.

Високі показники навчальних досягнень учнів підтверджуються результатами предметних конкурсів, які проводились протягом навчального року в ліцеї та області. Так, викладачем Дорієнко В.М. проводився конкурс «Кращий знавець правових знань»; керівниками спортивних гуртків Грамматик Л.В. та Давиденко А.Л. проведено спартакіади з настільного тенісу, волейболу серед навчальних груп.Доцільно проводити предметні тижні з інших загально професійних предметів (інформаційні технологій, основ економіки, етики та естетики).

Демонструють свій професіоналізм майстри в/н та учні під час фахових конкурсів. Майстер в/н Мокрова А.В. брала активну участь у конкурсі «Снігурка року 2018» від модельного агентства «Глянец», а її учениця Кудрявцева А. у ХVII Всеукраїнському чемпіонаті з колористики «Estel Color», креативне фарбування волосся. Стала прикладом для своїх учениць майстер в/н Ковальчук Ю.В., яка перемогля у конкурсі одного образу Look of the Day II сезон South of Ukraine Fashion Days і отримала приз «Кращий перукар». Учениці Юліі Василівни посіли призові місця у ХVII Всеукраїнському чемпіонаті з колористики «Estel Color», креативне фарбування волосся (гр. 9-а Декханова С. – 3 м.), у ХVII Всеукраїнському чемпіонаті з колористики «Estel Color», весільне фарбування волосся (гр. 9-а Куратьова Я. – 3 м.)

Забезпеченню високого рівня викладання, підвищенню рівня навчальних досягнень учнів сприяє наявність обладнаних навчальних кабінетів та майстерень у відповідності до ДС ПТО. У паспортах майстерень, кабінетів та лабораторій відображено достатня база для якісного засвоєння навчального матеріалу, також сплановано необхідне матеріально-технічне забезпечення уроків на три роки. Але впровадження нових державних стандартів, що базуються на компетентностях, потребують кардинальних змін в роботі з навчально-методичним забезпеченням. Тож, викладачам та майстрам в/н необхідно повністю відкоригувати навчально-плануючу документацію, відповідно і паспорта КМЗ, згідно вимогам нових державних стандартів П(ПТ)О.

Методична служба ліцею спрямовує роботу на всебічне підвищення професійної майстерності кожного викладача, майстра, на збагачення творчого потенціалу педагогічного колективу в цілому, на досягнення оптимальних результатів навчання і розвитку учнів. В ліцеї створені умови для підготовки кваліфікованих робітників, проводиться робота з педагогічними працівниками щодо їх педагогічної професійної майстерності.

Методист ліцею О.В. Пересунько

Кiлькiсть переглядiв: 542