Науково – методична проблема ліцею

«Формування компетентного учня через підвищення професійної майстерності педагогів в контексті сучасних освітніх технологій»

Методична робота в ліцеї спрямована на всебічне підвищення професійної майстерності, розвиток творчого потенціалу педагогічного колективу і здійснюється з метою поліпшення якості підготовки кваліфікованих робітників відповідно до вимог державного стандарту професійної освіти та ринку праці.

Провідна ідея: створення інноваційного освітнього простору для надання якісних освітніх послуг учням через впровадження в практику роботи педагогічного колективу сучасних освітніх та інформаційних технологій, продуктивних методів навчання, перспективного педагогічного досвіду, що сприятиме професійному зростанню педагогів

Завдання:

  1. 1. Спрямувати педагогів на створення інноваційного освітнього простору, в основі якого інформаційно-комунікаційні технології, сучасні методи і прийоми навчання, що спонукають учнів до активної, ініціативної та самостійної пізнавальної діяльності.
  2. 2. Забезпечити системне впровадження інновацій в практику діяльності вчителів, реалізацію компетентісного та діяльнісного підходів у викладанні предметів.
  3. 3. Розробити критерії оцінювання ефективності роботи над науково-методичною проблемою педагогів ліцею.
  4. 4. Вивчати й узагальнювати перспективний педагогічний досвід педагогів ліцею, регіону, сприяти його поширенню шляхом друку у фахових виданнях, презентації на освітніх сайтах та на сайті ліцею.
  5. 5. Створити умови для неперервного професійного зростання педагогів та їх мотивації до самоосвітньої діяльності на базі інформаційно-комунікаційних технологій.
  6. 6. Визначити психолого-педагогічні умови оптимального розвитку особистості учня і вчителя в навчально-виховному процесі та забезпечити психологічну підтримку їх становлення.

Етапи роботи над науково-методичною темою:

І етап: 2015/ 2016 навчальний рік – підготовчий, теоретичне дослідження проблеми, опанування науково-теоретичних основ і технологій діяльності з розвитку компетентного учня, його самоактуалізації, ознайомлення педагогів з віртуальним методичним кабінетом, накопичення теоретичного матеріалу.

ІІ етап: 2016/2017 – 2017/2018 – 2018/19 навчальні роки – реалізація науково-методичної проблеми у роботі педагогічного колективу, удосконалення освітнього процесу, формування перспективного педагогічного досвіду у рамках ліцею, корекція діяльності педагогів, що мають проблеми.

ІІІ етап: 2019/2020 навчальний рік – узагальнюючий, аналіз результатів опанування науково-методичною проблеми, систематизація накопиченого досвіду; узагальнення досвіду роботи колективу, висвітлення результатів діяльності в засобах масової інформації.

Структура методичної роботи

/Files/images/metodist/схема.jpg

Кiлькiсть переглядiв: 1628