Звіт директора Сергієнко В.Й.

щодо виконання контракту за 2011-2016 роки

Миколаївський професійний ліцей сфери послуг готує робітників з професій кравець, перукар, візажист, манікюрник, адміністратор, агент з організації туризму.

Для підготовки учнів ліцей має розвинуту матеріально-технічну базу: 12 майстерень і 2 лабораторії, 11 навчальних кабінетів, спортивну залу, бібліотеку, актову залу. Проектна потужність ліцею розрахована на прийом та навчання 510 учнів.

Для організації навчально-виховного та навчально-виробничого процесу ліцей має всі необхідні установчі документи: Свідоцтво про державну реєстрацію, Довідку про включення до Єдиного державного реєстру, Ліцензії на підготовку робітничих кадрів, Свідоцтво про атестацію.

Робота проводиться на основі перспективного, річного плану роботи.

Головна увага педагогічного колективу приділяється удосконаленню навчально-виробничого процесу, проведенню якісних уроків, і перш за все уроків виробничого навчання. Повинен сказати, що якість підготовки з кожної професії підвищується з кожним роком. Про це свідчать відгуки наших базових підприємств, да і самих випускників. Приведу приклади тільки цього року. (Приклади).

Учениця майстра в/н Ковальчук Юлії Василівни Тичук Ірина зайняла ІІІ місце у Всеукраїнському чемпіонаті колористики «Estel Color».

Такі приклади спонукають нас підвищувати якість і контроль уроків.

Так на основі плану внутрішнього контролю навчально-виховного процесу регулярно проводився попереджувальний, персональний, поточний, узагальнюючий, підсумковий контроль якості навчання, який показав, що уроки виробничого навчання з професії «Кравець» майстрів в/н Самойленко В.Г., Петриченко Н.І., Ратушної Л.С. побудовані по принципу продуктивного навчання Результатом будь-якої діяльності учнів є продукт. У цьому процесі в учнів формуються професійна компетенція та ділова активність, яка є загальною потребою сьогодення.

Майстри в/н Панченя Н.Ю., Федоренко Н.Л., Романова О.О. з професій «Адміністратор. Агент з організації туризму», «Перукар (перукар-модельєр). Манікюрник. Адміністратор», «Перукар (перукар-модельєр). Візажист» впроваджують інформаційні технології на всіх етапах навчання: підготовка до занять, закріплення і контроль знань на вступному, поточному та заключному інструктажах.

Майстри в/н Кумпан Г.В., Шиптей А.В., Ковальчук Ю.В. з професій «Перукар (перукар-модельєр). Манікюрник. Адміністратор», «Перукар (перукар-модельєр). Візажист» впроваджують евристичні методи навчання, тим самим активізують творче мислення, креативність у учнів. Спонукають учнів до самостійності завдяки вирішенню проблемних ситуацій та питань.

Аналізуючи уроки виробничого навчання майстрів Панчені Н.Ю., Кумпан Г.В., Самойленко В.Г., Шиптей А.В. необхідно виділити їх організованість у роботі, педагогічний такт, рівень професійної майстерності, технічну грамотність при інструктажі учнів, а також техніку мови, її логічність та доступність.

Постійний контроль уроків виробничого навчання сприяє розширенню світогляду педагогічних працівників, зростанню їх педагогічної майстерності та загальної культури, розвитку інтелектуальних й моральних якостей, підвищенню рівня їх розвитку.

Відповідно до кожної професії розроблено робочі навчальні плани, які відповідають вимогам кваліфікаційних характеристик, державним стандартам ПТО, адаптовані до конкретних умов виробництва та передбачають до 70% годин стажування.

Ліцей уклав угоди про надання робочих місць з різними організаціями, установами, підприємствами, які мають сучасне технологічне оснащення та можуть забезпечити виконання навчальних програм по всім професіям. Навчання в умовах виробництва та стажування – завершальні етапи навчального процесу на яких проходить подальше формування й удосконалення якостей, що характеризують професійну майстерність і трудове навчання молодих робітників. Аналізуючи процес стажування учнів слід зазначити, що роботодавцями були відзначені загальні уміння та навички випускників, належне виконання пробних кваліфікаційних робіт, готовність до самостійної професійної діяльності, а також задоволеність якістю освіти випускників, їх кваліфікацією. Тому саме, мета майстрів в/н виховати конкурентоспроможного, висококваліфікованого робітника, адаптованого до умов виробництва на основі чого майстрами було розроблено, створено належне комплексне методичне забезпечення, яке необхідне для забезпечення повного і якісного процесу навчання учнів МПЛСП у межах змісту й часу, що визначається відповідно до навчальних планів і програм КМЗ з професій, покликане давати повну уяву про забезпеченість дидактичними засобами для підготовки кваліфікованих робітників з професій.

КМЗ майстерень і лабораторій складає:

№ з/п ПІБ майстра КМЗ № майстерні, лабораторії
1. Панченя Н.Ю. 95% №8 (ІІк.)
2. Самойленко В.Г. 95% №12
3. Федоренко Н.Л. 85% №6
4. Ковальчук Ю.В. 85% №3
5. Романова О.О. 80% №14
6. Шиптей А.В. 80% №1
7. Ратушна Л.С. 70% №9
8. Петриченко Н.І. 70% №7
9. Мантула К.О. 70% №4
10. Кумпан Г.В. 65% №4

Адміністрацією відвідано 47 уроків теоретичного та виробничого навчання у педагогів.

Прізвище, ініціали педагога Посада Предмет, професія Стаж роботи Кваліфікація
Брошевецька Т.С Викладач Технологія виготовлення одягу, основи конструювання одягу 39р. Спеціаліст вищої категорії, старший викладач
Веретіліна О.О. викладач Візажна справа, перукарська справа 30р. Спеціаліст І категорії
Александрова О.В. викладач Перукарська справа 4р. Спеціаліст
Борохова Н.Д викладач Технологія туристичного обслуговування - Спеціаліст
Панченя Н.Ю. викладач Технології транспортного обслуговування, основи гостинності в сфері туристичного обслуговування 20 Спеціаліст ІІ категорії
майстер в/н Адміністратор. Агент з організації туризму Майстер в/н І категорії
Самойленко В.Г. майстер в/н Кравець 27р. Майстер в/н І категорії
Петриченко Н.І. майстер в/н Кравець 24р. Майстер в/н І категорії
Федоренко Н.Л.. майстер в/н Перукар (перукар-модельєр). Манікюрник. Адміністратор 9р. 12 т.р.
Ковальчук Ю.В. майстер в/н Перукар (перукар-модельєр). Візажист 5р. 12 т.р.
Кумпан Г.В. майстер в/н Перукар (перукар-модельєр). Манікюрник. Адміністратор 9р. 12 т.р.
Шиптей А.В. майстер в/н Перукар (перукар-модельєр). Візажист 3р. 11 т.р.
Романова О.О. майстер в/н Перукар (перукар-модельєр). Візажист 6р. 12 т.р.

Було вивчено стан дотримання вимог Держстандарту з професій, стан навчально-методичного та матеріально-технічного забезпечення викладання предметів, рівня засвоєння програмового матеріалу учнями, результативність обліку навчальних досягнень учнів.

Перевіркою встановлено, що уроки викладачі проводять відповідно до навчальних планів та робочих програм, раціонально використовують комплексно-методичне забезпечення предметів, мають в наявності поурочно-тематичні плани, ефективно використовують між предметні зв’язки. Цінними для використання на уроках є тематичні теки, у яких зібрано додаткові матеріали за окремими темами предметів, матеріали до тематичного оцінювання навчальних досягнень учнів, роздатковий матеріал. В електронному вигляді систематизований навчальний матеріал у викладачів Панчені Н.Ю., Брошевецької Т.С., майстрів в/н Федоренко Н.Л., Ковальчук Ю.В.

З метою відстеження рівня навчальних досягнень і сформованості компетенцій в учнів, установлення динаміки змін у рівнях навчальних досягнень, визначення якості опанування учнями програмових загальних умінь і навичок, виявлення чинників, що впливають на якість підготовки кваліфікованих робітників, упроваджується в ліцеї моніторингові технології. Обробка результатів діагностичної, поточної, підсумкової роботи свідчить про те, що якість знань учнів покращилась на кожному рівні, а в показниках зменшився процент середнього рівня, виріс достатній.

Результати моніторингових досліджень представлені у таблицях:

Викладач Рівні (%) за рік Середній бал
П С Д В
1 Брошевецька Т.С. 28% 54% 18% 8,4
2 Степанова А.В. 12% 54% 35% 9,7
3 Шульська М.В 20% 56% 24% 9,2
4 Веретіліна О.О. 15% 30% 55% 9,8
5 Александрова О.В. 11% 61% 28% 9,5
6 Пересунько О.В. 31% 54% 16% 8,3
7 Чикіна Т.В. 52% 43% 5% 7,1
8 Нураєва Г.І. 57% 43% 5,3
9 Краюшкіна Н.І. 36% 58% 6% 8,7
10 Жук Л.І. 16% 68% 16% 9,2
11 Дорієнко В.Й. 14% 60% 26% 9,4
12 Коломійцев О.О. 16% 46% 38% 9,5
13 Панченя Н.Ю. 77,3% 21,3% 9,5
15 Гусак А.В. 78% 22% 9,7
16 Борохова Н.Д. 82% 18% 9,5
Майстер в/н Група Річна
Курc № групи К-сть учнів Професія Рівні (%)
П С Д В
Ратушна Л.С. І 10а 10 Кравець 36% 64%
Самойленко В.Г. ІІ 1 16 Кравець 100%
Петриченко Н.І. І 10 8 Кравець 12% 63% 25%
Панченя Н.Ю. І 5-5а 14 Адміністратор. Агент з організації туризму 70% 30%
Ковальчук Ю.В. І 16а 14 Перукар (перукар-модельєр). Візажист 8% 34% 58%
Шиптей А.В. І 16а 14 Перукар (перукар - модельєр). Візажист 14% 65% 21%
Кумпан Г.В. I 15, 14а 29 Перукар (перукар - модельєр). Манікюрник. Адміністратор 17% 75% 8%
Федоренко Н.Л І 14, 15а 27 Перукар (перукар-модельєр). Манікюрник. Адміністратор 20% 53% 27%
Романова О.О. І 15 Перукар (перукар - модельєр). Візажист 7% 80% 13%

Викладачі постійно вдосконалюють свій освітній та методичний рівень, працюють над проблемними темами.

Наслідки вивчення стану викладання предметів професійно-теоретичної та загально професійної підготовки свідчать про те, що викладачі показали себе фахівцями справи, мають добру професійно-теоретичну підготовку, володіють методикою викладання предмета, забезпечують засвоєння учнями основних понять, передбачених програмою з формування практичних умінь та навичок, сприяють підвищенню їхнього інтересу до вивчення предмета, професії, розвивають в учнів навички самостійної начальної діяльності, забезпечують професійну грамотність учнів, розвивають уміння висловлювати, обґрунтовувати судження, практично використовувати набуті знання.

Позитивним є використання між предметних зв’язків, різноманітних методів роботи при засвоєнні нового матеріалу та закріплення його на уроках. Водночас слід зазначити і недоліки. Не завжди педагоги звертають увагу на мову викладання та мову учнів, мало уваги приділяє роботі з понятійним матеріалом. Потребує посилення індивідуальна робота з учнями з метою підвищення рівня їхніх навчальних досягнень, мало уваги приділяється самостійній пошуковій роботі учнів (з використанням Internet) під час виконання домашніх завдань, недостатньо ефективно використовується інструкційна документація під час поточного інструктажу.

Організація виховної роботи планується як окремий розділ річного плану.

Серед виховних напрямів сьогодні найбільш актуальним виступають патріотичне, громадське виховання. Заходи які проводяться в ліцеї направленні на формування у молодого покоління високої патріотичної свідомості, почуття вірності, любові до Батьківщини, турботи про благо свого народу. Досвід переконує, що зустрічі учнів з цікавими людьми - завжди цікаві по змісту та корисні за інформацією, бо хтось вчиться на власних помилках, а хтось вбирає мудрість у інших, вже досвідчених людей. Учні завжди з великим інтересом слухають розповіді про героїчну долю борців за волю і незалежність, та готові відроджувати і примножувати славне минуле.

В ліцеї працює бібліотека та читальна зала, де учні можуть знайти додатковий матеріал до уроків і поцікавитися новинками художньої літератури та засобів масової інформації. У бібліотеці учні навчаються орієнтуватися у світі інформації, користуватися джерелами інформації, знати, де і як можна підібрати літературу з певної теми. Ліцейна бібліотека є справжнім центром пропаганди книги, надійним помічником викладачів та майстрів виробничого навчання у навчанні та вихованні учнів. Вона є сучасним інформаційним центром забезпечення учнівського та педагогічного колективів необхідною інформацією.

Бібліотечний фонд складає 18481 примірників з них 4272 підручників, періодичних видань – 20 найменувань (з січня 2015 року).

Поєднуючи традиційні та інноваційні форми роботи Гайченко Л.М. постійно працює над тим, щоб заохотити учнів до читання, зацікавити книгою, стимулювати викладачів і учнів до використання наявних у бібліотеці інформаційних ресурсів. Велика увага приділяється індивідуальній роботі з учнями. Для залучення кожного учня до бібліотеки, з початку навчального року, проводились бібліотечні уроки-подорожі «Книга і бібліотека в моєму житті».

Проводився комплекс заходів щодо покращення фізичного виховання. Робочі програми, тематичні плани і поурочно-тематичні плани відкориговані, узгоджені та затверджені на методичній кафедри гуманітарних дисциплін та виховної роботи. Уроки з фізичної культури проводилися викладачем Коломійцевим О.О., який урізноманітнював методи уроку, упроваджував нові форми їх організації.

Згідно з календарем Миколаївського обласного управління з фізичного виховання та спорту, команда ліцею прийняла участь у змаганнях з шахів ІV місце, та настільного тенісу ІІІ місце, з волейболу ІV місце. По підсумкам ХVІ Молодіжних спортивних ігор серед учнів ПТНЗ Миколаївської області 2015/2016 н.р. ліцей зайняв V місце.

В жовтні, з нагоди відзначення Дня захисника України, відбулися уроки мужності «Ніхто, крім, нас!» зустріч з підполковником запасу Дорієнком Володимиром Миколайовичем, «Народна пам'ять про козацтво» зустріч з українським актор, режисер, потомственним козаком, генералом Миколою Андрійовичем Євтушенко, «Україна у моєму серці», зустріч з Єгоровим Максимом Дмитровичем, молодшим сержантом, учасником бойових дій у зоні АТО. В листопаді до Дня Гідності та Свободи учні 5-5а групи під керівництвом майстра виробничого навчання Панчені Н.Ю. підготували та провели флеш – моб, запалили лампадки, поклали квіти та смужку жовто-блакитних стрічок до пам’ятника борцям за незалежність України Героїв Небесної Сотні. В грудні - урок мужності «На варті Вітчизни», інформаційна година «Свято доблесті і мужності», конкурс стіннівок «Збройні сили України» (перше місце отримала група 5а, майстер в/н Панченя Н.Ю.). В травні відбулася година мужності «Ми боремося за українську землю», на яку завітав учасник антитерористичної операції, голова громадської організації союзу ветеранів АТО - Шелест Сергій Вікторович. Такі зустрічі і заходи дуже корисні, вони налаштовують наших учнів на добро, любов до України, патріотизм та активну життєву позицію.

За останні 15 років випадків правопорушень учнями ліцею не зафіксовано.

В ліцеї навчаються учні пільгових категорій: учнів-сиріт та учнів позбавлених батьківського піклування – 8 осіб (2,8%), учнів-інвалідів – 3 (0,8%), багатодітних – 12 (3,5%) учнів. На внутрішньому обліку групи ризику учнів перебуває 9 (3,2%) осіб.

В навчальному закладі застосовуються форми морального та матеріального заохочення учнів. Щороку учні отримують стипендію Міського голови.

Методична робота в ліцеї організована та здійснюється в основному до «Положення про методичну роботу в професійно-технічних закладах» від 12.12.2000р. №582 та річного плану роботи.

В навчальному закладі розроблені основні навчально-методичні документи з планування.

Педагогічний колектив навчального закладу працює над методичною проблемною темою «Формування компетентного учня через підвищення професійної майстерності педагогів в контексті сучасних освітніх технологій».

Відповідно до загальнорічного плану роботи ліцею та плану роботи методичного кабінету, з метою удосконалення процесу навчання, виявлення та поширення кращого досвіду роботи педагогів щодо зміцнення навчально-методичної бази професійної підготовки фахівців з професій «Кравець», «Перукар (перукар-модельєр). Візажист», «Адміністратор. Агент з організації туризму», «Перукар (перукар-модельєр). Манікюрник. Адміністратор», з 04.05.2016р. по 31.05.2016р. проведено огляд-конкурс на краще комплексне методичне забезпечення предмета, професії. В огляді-конкурсі брали участь викладачі та майстри в/н ліцею сфери послуг. На розгляд журі був представлений різноманітний та якісний відбір інструкційно-методичного забезпечення, дидактичних засобів навчання. У процесі вивчення матеріалів виявлено, що викладачами, майстрами в/н ліцею проводиться відповідна робота з удосконалення навчально-методичного забезпечення з професій, предметів. За високий рівень підготовки учнів та вдосконалення навчально-методичного забезпечення уроків журі визнало лауреатами конкурсу: Александрову О.В., викладача перукарської справи, Панченю Н.Ю., майстра в/н з професії «Адміністратор. Агент з організації туризму», Самойленко В.Г., майстра в/н з професії «Кравець», Ковальчук Ю.В., майстра в/н з професії «Перукар (перукар-модельєр. Візажист», Шиптей А.В., майстра в/н з професії «Візажист». Під час проведення конкурсу педпрацівниками здійснена корекція навчально-плануючої документації, доповнення та зміни в паспортах КМЗ предметів, професій, накопичено різноплановий дидактичний матеріал. Разом з тим, оновлення змісту Держстандартів ПТО потребує від викладачів, майстрів постійної роботи над удосконаленням та систематизацією КМЗ..

В ліцеї в наявності документи з охорони праці, наказ по ліцею від 31.08.2012 №50 «Про призначення відповідальних осіб за пожежну безпеку та безпеку життєдіяльності», №49 від 31.08.16р. «Про проведення вступного інструктажу з безпеки життєдіяльності та вступного інструктажу з питань охорони праці».

Навчання та перевірка знань з безпеки життєдіяльності посадових осіб та інженерно-педагогічних працівників ліцею проводиться один раз на три роки.

Паспорт санітарно-технічного стану ліцею узгоджено з відповідними службами, акт готовності закладу до нового навчального року складається у серпні щороку. Щорічно проводяться заміри опору контурів заземлення, опору ізоляції проводів. За 10 останніх навчальних років нещасних випадків не зафіксовано. Учні проходять виробниче навчання у спецодязі та змінному взутті.

Ліцей проводить активну роботу по профорієнтації та набору.

Обсяги держзамовлення виконуються у слідуючих обсягах:

Роки Кількість осіб %
2011 210 100
2012 240 100
2013 210 100
2014 122 67
2015 175 97
Всього: 958 осіб

Випущено спеціалістів

Роки Кількість осіб
2011 184
2012 216
2013 172
2014 197
2015 155
2016 113
Всього: 1037 осіб

Фінансово-господарська та виробнича діяльність дозволяє ліцею удосконалювати навчально-матеріальну базу ліцею, проводити необхідні ремонти. Так за 2011-2016 роки на спеціальний рахунок ліцею надійшли наступні кошти:

Роки 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Сума (грн.) 59536 70304 26584 22742 36833 13230

Від благодійного фонду ту ліцей поступили наступні кошти:

Роки 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Сума (грн.) 131122 151979 133937 124769 109999 29093

Благодійний фонд зареєстрований у відділі юстиції, має Устав, рахунок у Ощадбанку. Гроші кладуться на рахунок і витрачаються тільки по безготівковому розрахунку.

За кошти спецфонду та благодійного фонду за 5 років у ліцеї побудовано дві навчальні майстерні перукарів, обладнано кабінети візажної справи, перукарської справи, проводяться ремонти. Хочу відмітити наших робітників таких, як електрик Антонюк Володимир Вікторович, водій Зажицький Юрій Михайлович, слюсар Жуковський Михайло Павлович, прибиральниці Тепак Наталія Іллівна та Кожухар Марія Іллівна, руками яких проводяться ремонти і обладнано 6 навчальних майстерень для перукарів. Придбано обладнання в кількості 211 одиниць, устаткування - 20 одиниць, техніки – 63 одиниці.

Колективний договір Миколаївського професійного ліцею сфери послуг затверджений директором ліцею Сергієнко В.Й. та головою профкому Краюшкіною Н.І. та зареєстрований Управлінням праці департаменту праці. та соціального захисту населення. Положення колективного договору повністю виконуються. Порушень не виявлено.

Ліцей повністю укомплектовано керівними та педагогічними працівниками. Педагогічний колектив нараховує 32 педагогічних працівника, з них: 20 викладачів, у тому числі сумісників, 10 майстрів виробничого навчання, бібліотекар, практичний психолог. Більшість педагогічних працівників мають педагогічний стаж 10-25 років, вищу освіту, яка відповідає переліку предметів, передбачених навчальним планом.

У нас працює заслужений вчитель України Жук Людмила Іванівна. Дуже важко переоцінити той вклад, який внесла в розвиток ліцею Людмила Іванівна, працюючи викладачем та заступником директора з навчально-методичної роботи.

Кваліфікаційний рівень викладачів складає 60% спеціалістів вищої та першої категорії, 80% майстрів виробничого навчання мають 12 тарифний розряд, а 20 % - 11 тарифний розряд. Третина педагогічного колективу мають педагогічні звання: «старший викладач» – 4 (14%), «викладач-методист» - 2 (7%), «майстер виробничого навчання І категорії» - 4 (14%).

Характеристика педагогічного складу ліцею наведено у таблиці:

Якісний склад Кількість
Фактична наявність педпрацівників 30
Мають вищу освіту:
Спеціаліст 17
Магістр 2
Мають неповну вищу освіту 1
Мають кваліфікаційні категорії:
Спеціаліст 6
ІІ категорія 2
І категорія 6
Вища категорія 6
Мають педагогічні звання:
Старший викладач 4
Викладач-методист 2
Майстер виробничого навчання І категорії 4
Майстер виробничого навчання ІІ категорії -
Мають тарифні розряди:
12 т.р. 8
11 т.р. 2

Штатний розпис училища складено у відповідності типового. На сьогодні відсутні вакансії.

В ліцеї створені відповідні умови по скороченню плинності кадрів, працює система підвищення фахової майстерності педагогічних працівників. За період 2011-2016 навчальні роки в ліцеї звільнилося 7 педпрацівників. Прийнято на роботу 5 майстрів виробничого навчання, 7 викладачів. За кожним молодим педпрацівником закріплюється наставник з числа досвідчених педагогів, які допомагають їм набути навички педагогічної роботи.

Підвищенню рівня професійної компетентності викладачів, майстрів сприяє атестація педагогічних кадрів, яка проводиться відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників. За планом навчально-методичної роботи протягом 2011-2016 років пройшли чергову та позачергову атестацію 30 педагогічних працівників: 18 викладачів, 13 майстрів в/н, 4 керівника гуртків. За результатами атестації підвищили кваліфікаційні категорії та тарифні розряди відповідно 9 викладачів та 9 майстрів виробничого навчання, присвоєно педагогічні звання: «старший викладач» – 3 педагогам, «викладач-методист» – 1 викладачу, «майстер виробничого навчання І категорії» – 3 майстрам в/н, з яких 9 підвищили кваліфікаційний рівень.

В ліцеї організована робота з підвищення кваліфікації педагогічних кадрів на базі Інституту післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників (м. Донецьк, з 2016 року - м. Біла Церква) Університету менеджменту освіти Академії педагогічних наук України, Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. Протягом звітного періоду пройшли підвищення кваліфікації на базі Миколаївського ІППО 3 викладачі загальнопрофесійної підготовки, бібліотекар. Впродовж 2011-2016 навчальних років пройшли підвищення кваліфікації за програмою Донецького (з 2016 року - Білоцерківського) інституту післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників 12 викладачів та 12 майстрів виробничого навчання, підвищили кваліфікацію в центральному інституті ППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» в м. Києві заступники директора з навчально-виробничої та з навчально-виховної роботи, методист.

За останніх п’ять років отримали повну вищу освіту три майстра в/н. В ліцеї організована робота із стажування майстрів в/н. Так протягом 2011-2016 н.р. пройшли стажування 13 майстрів в/н.

Заступники директора з навчально-виробничої та навчально-виховної роботи зараховані до кадрового резерву директорів. За час навчання резервісти набувають навичок прийняття управлінських рішень, вивчають нормативно – правові документи, що регламують діяльність закладів освіти, підвищують рівень психолого-педагогічної культури, розвивають педагогічні здібності.

Оцінка рівня кадрової роботи, якісних показників керівного та педагогічного складу дозволяє зробити висновок про створення необхідного кадрового забезпечення для здійснення професійної підготовки.

Ліцей співпрацює з органами місцевого самоврядування, виконавчої влади та громадськими організаціями: управлінням юстиції, пенсійним фондом, відділами опіки і піклування, службами у справах дітей, відділами молоді і спорту, Міжнародним правозахисним центром «Ла Страда Україна» та іншими.

Майно ліцею закріплено за відповідальними особами, використовується бережливо, своєчасно проводиться ремонт.

Виконавська дисципліна на належному рівні. Працівники ліцею за 5 років доган не мають. Окремі зауваження приймаються з розумінням.

На загальних зборах колективу ліцею кожний рік у вересні місяці заслуховується звіт директора про виконання умов контракту.

Над чим нам потрібно працювати у наступному періоді:

У виховній роботі пріоритетним напрямком вважати військово-патріотичне виховання учнів.

Активно залучати учнів до самоврядування, до участі у житті колективу ліцею та громади м. Миколаєва.

Підготуватись до ліцензування найбільш необхідних для м. Миколаєва професій.

Переглянути можливості стажировки майбутніх перукарів і візажистів у найбільш продвинутих сучасних салонах.

Продовжити роботу подальшого поліпшення якості підготовки.

Добиватись 100% комплексного методичного забезпечення уроків.

Не допускати пропусків занять без поважних причин.

Втілювати сучасні передові прийоми та методи роботи на виробничому навчанні.

Постійно працювати по обміну кращим досвідом роботи.

Проводити олімпіади, конкурси на кращого учня з професії.

Постійно вдосконалювати навчально-матеріальну базу майстерень.

Розвинута матеріальна база та висококваліфіковані кадри майстрів в/н та викладачів – запорука того, що наш колектив вирішить поставлені задачі.

Кiлькiсть переглядiв: 535