Звіт в.о. директора ліцею Сергієнко В.Й.

Про підсумки роботи педагогічного колективу 2018-2019 рік

Миколаївський професійний ліцей сфери послуг готує робітників з професій кравець, перукар, візажист, манікюрник, адміністратор, агент з організації туризму.

Для підготовки учнів ліцей має розвинуту матеріально-технічну базу: 12 майстерень і 2 лабораторії, 11 навчальних кабінетів, спортивну залу, бібліотеку, актову залу. Проектна потужність ліцею розрахована на прийом та навчання 510 учнів.

Для організації навчально-виховного та навчально-виробничого процесу ліцей має всі необхідні установчі документи: Свідоцтво про державну реєстрацію, Довідку про включення до Єдиного державного реєстру, Ліцензії на підготовку робітничих кадрів, Свідоцтво про атестацію.

Робота проводиться на основі перспективного, річного плану роботи.

Головна увага педагогічного колективу приділяється удосконаленню навчально-виробничого процесу, проведенню якісних уроків, і перш за все уроків виробничого навчання. Повинен сказати, що якість підготовки з кожної професії підвищується з кожним роком. Про це свідчать відгуки наших базових підприємств, да і самих випускників. Приведу приклади тільки цього року. (Приклади).

На республіканському рівні, в рамках ХVІІ Міжнародного Фестивалю «Кришталевий Янгол» на Всеукраїнському Чемпіонаті з колористики “ESTEL COLOR”, організатором якого були Компанія «ESTEL» та Київська Академія перукарського мистецтва, учениця ліцею Степанова Ніколь посіла І місце в номінації «Весільне фарбування».

Такі приклади спонукають нас підвищувати якість і контроль уроків.

Відповідно плану роботи ліцею у листопаді-грудні 2018 року проведено уроки майстер-класи з демонстрацією впровадження інноваційних педагогічних технологій. Протягом місяця викладачі та майстри в/н відвідали відкриті уроки Борохової Н.Д., Пересунько О.В., Ратушної Л.С., Ковальчук Ю.В., Кумпан Г.В., Шиптей А.В.. Педагоги продемонстрували ефективність використання педагогічних технологій навчання під час теоретичного та виробничого навчання. Водночас викладачам та майстрам в/н слід звернути більше уваги на диференціацію навчальних завдань, необхідність організовувати самостійну роботу учнів, залучати учнів до пошукової роботи з різними джерелами інформації, використовувати проблемні та дослідницькі методи навчання.

Постійний контроль уроків виробничого навчання сприяє розширенню світогляду педагогічних працівників, зростанню їх педагогічної майстерності та загальної культури, розвитку інтелектуальних й моральних якостей, підвищенню рівня їх розвитку.

Відповідно до кожної професії розроблено робочі навчальні плани, які відповідають вимогам кваліфікаційних характеристик, державним стандартам ПТО, адаптовані до конкретних умов виробництва та передбачають до 70% годин стажування.

Ліцей уклав угоди про надання робочих місць з різними організаціями, установами, підприємствами, які мають сучасне технологічне оснащення та можуть забезпечити виконання навчальних програм по всім професіям. Навчання в умовах виробництва та стажування – завершальні етапи навчального процесу на яких проходить подальше формування й удосконалення якостей, що характеризують професійну майстерність і трудове навчання молодих робітників. Аналізуючи процес стажування учнів слід зазначити, що роботодавцями були відзначені загальні уміння та навички випускників, належне виконання пробних кваліфікаційних робіт, готовність до самостійної професійної діяльності, а також задоволеність якістю освіти випускників, їх кваліфікацією. Тому саме, мета майстрів в/н виховати конкурентоспроможного, висококваліфікованого робітника, адаптованого до умов виробництва на основі чого майстрами було розроблено, створено належне комплексне методичне забезпечення, яке необхідне для забезпечення повного і якісного процесу навчання учнів МПЛСП у межах змісту й часу, що визначається відповідно до навчальних планів і програм КМЗ з професій, покликане давати повну уяву про забезпеченість дидактичними засобами для підготовки кваліфікованих робітників з професій.

КМЗ майстерень і лабораторій складає:

№ з/п ПІБ майстра КМЗ № майстерні, лабораторії
1. Борохової Н.Д. 75% №8 (ІІк.)
2. Самойленко В.Г. 95% №12
3. Федоренко Н.Л. 85% №6
4. Ковальчук Ю.В. 85% №3
5. Романова О.О. 80% №14
6. Шиптей А.В. 80% №1
7. Ратушна Л.С. 70% №9
8. Кузнецова І.О. 70% №7
9. Осипенко І.В. 70% №4
10. Кумпан Г.В. 65% №4

Адміністрацією відвідано 47 уроків теоретичного та виробничого навчання у педагогів.

Прізвище, ініціали педагога Посада Предмет, професія Стаж роботи Кваліфікація
Брошевецька Т.С Викладач Технологія виготовлення одягу, основи конструювання одягу 39р. Спеціаліст вищої категорії, старший викладач
Шульська М.В. викладач Спецмалювання 10р. Спеціаліст І категорії
Александрова О.В. викладач Перукарська справа 4р. Спеціаліст
Борохова Н.Д викладач Технологія туристичного обслуговування 3 Спеціаліст
Борохова Н.Д.викладач Технології транспортного обслуговування, основи гостинності в сфері туристичного обслуговування 3 Спеціаліст
майстер в/н Адміністратор. Агент з організації туризму 3 13 т.р.
Самойленко В.Г. майстер в/н Кравець 27р. Майстер в/н І категорії
Ратушна Л.С. майстер в/н Кравець 24р. Майстер в/н І категорії
Федоренко Н.Л.. майстер в/н Перукар (перукар-модельєр). Манікюрник. Адміністратор 9р. 14 т.р.
Ковальчук Ю.В. майстер в/н Перукар (перукар-модельєр). Візажист 5р. 14 т.р.
Кумпан Г.В. майстер в/н Перукар (перукар-модельєр). Манікюрник. Адміністратор 9р. 14 т.р.
Шиптей А.В. майстер в/н Перукар (перукар-модельєр). Візажист 3р. 14 т.р.
Романова О.О. майстер в/н Перукар (перукар-модельєр). Візажист 6р. 13 т.р.

Протягом навчального року основний акцент у роботі методичної служби зроблено на впровадження нових стандартів П(ПТ)О на модульно-компетентісній основі в навчальний процес.

Відповідно плану роботи ліцею у листопаді-грудні 2018 року проведено уроки майстер-класи з демонстрацією впровадження інноваційних педагогічних технологій. Протягом місяця викладачі та майстри в/н відвідали відкриті уроки Борохової Н.Д., Пересунько О.В., Ратушної Л.С., Ковальчук Ю.В., Кумпан Г.В., Шиптей А.В.. Педагоги продемонстрували ефективність використання педагогічних технологій навчання під час теоретичного та виробничого навчання. Водночас викладачам та майстрам в/н слід звернути більше уваги на диференціацію навчальних завдань, необхідність організовувати самостійну роботу учнів, залучати учнів до пошукової роботи з різними джерелами інформації, використовувати проблемні та дослідницькі методи навчання.

З метою відстеження рівня навчальних досягнень і сформованості компетенцій в учнів, установлення динаміки змін у рівнях навчальних досягнень, визначення якості опанування учнями програмових загальних умінь і навичок, виявлення чинників, що впливають на якість підготовки кваліфікованих робітників, упроваджується в ліцеї моніторингові технології. Обробка результатів діагностичної, поточної, підсумкової роботи свідчить про те, що якість знань учнів покращилась на кожному рівні, а в показниках зменшився процент середнього рівня, виріс достатній.

Результати моніторингових досліджень представлені у таблицях 1 та 2 (додаток)


Наслідки вивчення стану викладання предметів професійно-теоретичної та загально професійної підготовки свідчать про те, що викладачі показали себе фахівцями справи, мають добру професійно-теоретичну підготовку, володіють методикою викладання предмета, забезпечують засвоєння учнями основних понять, передбачених програмою з формування практичних умінь та навичок, сприяють підвищенню їхнього інтересу до вивчення предмета, професії, розвивають в учнів навички самостійної начальної діяльності, забезпечують професійну грамотність учнів, розвивають уміння висловлювати, обґрунтовувати судження, практично використовувати набуті знання.

Позитивним є використання між предметних зв’язків, різноманітних методів роботи при засвоєнні нового матеріалу та закріплення його на уроках. Водночас слід зазначити і недоліки. Не завжди педагоги звертають увагу на мову викладання та мову учнів, мало уваги приділяє роботі з понятійним матеріалом. Потребує посилення індивідуальна робота з учнями з метою підвищення рівня їхніх навчальних досягнень, мало уваги приділяється самостійній пошуковій роботі учнів (з використанням Internet) під час виконання домашніх завдань, недостатньо ефективно використовується інструкційна документація під час поточного інструктажу.

Організація виховної роботи планується як окремий розділ річного плану.

Серед виховних напрямів сьогодні найбільш актуальним виступають патріотичне, громадське виховання. Заходи які проводяться в ліцеї направленні на формування у молодого покоління високої патріотичної свідомості, почуття вірності, любові до Батьківщини, турботи про благо свого народу. Досвід переконує, що зустрічі учнів з цікавими людьми - завжди цікаві по змісту та корисні за інформацією, бо хтось вчиться на власних помилках, а хтось вбирає мудрість у інших, вже досвідчених людей. Учні завжди з великим інтересом слухають розповіді про героїчну долю борців за волю і незалежність, та готові відроджувати і примножувати славне минуле.

В ліцеї працює бібліотека та читальна зала, де учні можуть знайти додатковий матеріал до уроків і поцікавитися новинками художньої літератури та засобів масової інформації. У бібліотеці учні навчаються орієнтуватися у світі інформації, користуватися джерелами інформації, знати, де і як можна підібрати літературу з певної теми. Ліцейна бібліотека є справжнім центром пропаганди книги, надійним помічником викладачів та майстрів виробничого навчання у навчанні та вихованні учнів. Вона є сучасним інформаційним центром забезпечення учнівського та педагогічного колективів необхідною інформацією.

Бібліотечний фонд складає 18481 примірників з них 4272 підручників, періодичних видань – 20 найменувань (з січня 2019 року).

Поєднуючи традиційні та інноваційні форми роботи Гайченко Л.М. постійно працює над тим, щоб заохотити учнів до читання, зацікавити книгою, стимулювати викладачів і учнів до використання наявних у бібліотеці інформаційних ресурсів. Велика увага приділяється індивідуальній роботі з учнями. Для залучення кожного учня до бібліотеки, з початку навчального року, проводились бібліотечні уроки-подорожі «Книга і бібліотека в моєму житті».

Проводився комплекс заходів щодо покращення фізичного виховання. Робочі програми, тематичні плани і поурочно-тематичні плани відкориговані, узгоджені та затверджені на методичній кафедри гуманітарних дисциплін та виховної роботи. Уроки з фізичної культури проводилися викладачем Коломійцевим О.О., який урізноманітнював методи уроку, упроваджував нові форми їх організації.

Ми за здоровий спосіб життя! В травні команда ліцею «Орли» (Сопільняк Роман гр.1, Малицька Яна, Цап Ганна гр.5, Димитрова Яна, Басюк Марина гр.11, Глубоченко Олександра, Лактіонова Дар’я гр.7) прийняли участь в обласному етапі ІХ Всеукраїнського фестивалю – конкурсі «Молодь обирає здоров’я!». Підготували та презентували літературно – музичну – спортивну міні композицію, плакати за темами «Головне в іміджі – це здоров’я », «Молодь за майбутнє без Сніду!», «Я обираю здоров’я», та фотографії, які популяризують здоровий спосіб життя. У конкурсі прийняли участь 10 команд з Миколаєва та Миколаївської області. Наша команда «Орли» зайняла призове І місце. Сильну команду підготували творчі особистості: заступник директора з НВихР Гусак А.В., керівник фізичного виховання Чумаченко О.Б., керівники гуртків Шишляннікова А.С., Шарабріна К.І., Шульська М.В. та її вихованці Сивопляс Маргарита, Арнаут Ольга, Розмариця Марія, майстер виробничого навчання Шиптей А.В..

Наші учні проявили свою творчість в малюнках «Загадкова Європа». Переможцями стали: І місце – Бессарабова Єлизавета (група 8а, майстер в/н Кумпан Г.В.), ІІ місце – Арнаут Ольга (група 8, майстер в/н Кумпан Г.В.), ІІІ місце – Сийпі Юлія (група 5, майстер в/н Борохова Н.Д.); - конкурс стіннівок, присвячений визволенню Миколаєва та Миколаївської області від фашистських загарбників. Переможцями стали: Морозова Оля (гр. 11а) майстер в/н Ковальчук Ю.В., Цап Ганна (гр. 5) майстер в/н Борохова Н.Д.., Димитрова Яна (гр.11) майстер в/н Шиптей А.В.; - в лютому відбувся конкурс читців рідною мовою, присвячений Міжнародному Дню рідної мови. На свято завітала Марущак Віра Іванівна – письменниця, журналіст, викладач. Учні з задоволенням знайомились з творчістю письменниці, а потім читали улюблені вірші про мову та кохання. Сопільняк Роман група 1 читав вірш «Рідна мова» Д. Павличка, а Вероніка Негрей група 14 вірш М. Лотоцького «Мова». Вірш про кохання Ліни Костенко з задоволенням під музику декламувала Лілія Гаврилова з групи 14а, здивувала читанням українською мовою «Лист Тетяни до Онєгіна» Олександра Пушкіна Цап Ганна з групи 5. Щире читання поезії учнями зачепило за душу кожного присутнього. Треба підкреслити, що майстри в/н Літвінова Н.М., Нураєва І.В., Самойленко В.Г., Борохова Н.Д. разом з вихованцями відповідально підійшли до заходу, грамотно підібрали репертуар, костюми, музику.

За останні 15 років випадків правопорушень учнями ліцею не зафіксовано.

В ліцеї навчаються учні пільгових категорій: учнів-сиріт та учнів позбавлених батьківського піклування – 8 осіб (2,8%), учнів-інвалідів – 3 (0,8%), багатодітних – 12 (3,5%) учнів. На внутрішньому обліку групи ризику учнів перебуває 9 (3,2%) осіб.

В навчальному закладі застосовуються форми морального та матеріального заохочення учнів. Щороку учні отримують стипендію Міського голови.

Методична робота в ліцеї організована та здійснюється в основному до «Положення про методичну роботу в професійно-технічних закладах» від 12.12.2000р. №582 та річного плану роботи.

В навчальному закладі розроблені основні навчально-методичні документи з планування.

Педагогічний колектив навчального закладу працює над методичною проблемною темою «Формування компетентного учня через підвищення професійної майстерності педагогів в контексті сучасних освітніх технологій».

Одному із провідних напрямів роботи над проблемною темою педагогічного колективу були присвячені педагогічні ради з проблем «Поєднання інформаційно-комунікаційних технологій та інноваційних педагогічних технологій в навчально-виховному процесі – вимога часу», «Проектна технологія: суть і досвід, використання перспективи» на яких викладачі, майстри визначили пріоритетні методи виховання та навчання учнів.

Сприяли збагаченню педагогів теоретичними знаннями з проблеми, проведенні методичними комісіями, колективні заходи, виставки, а саме: круглі столи «Мотивація учнів як один із найважливіших чинників в освітньому процесі», «Використання КМЗ як ознака майстерності та професіоналізму педагога», майстер-клас «Інтеграція змісту загально-професійної та професійно-теоретичної підготовки під час складання методичного забезпечення з предметів, професій відповідно до СП(ПТ)О на компетентісній основі», «Застосування ІКТ в розробці КМЗ предмету, професії», проблемний стіл «Компетентнісний підхід до підготовки кваліфікованих робітників за професією «Кравець» в умовах закладу П(ПТО)».

Протягом навчального року основний акцент у роботі методичної служби зроблено на впровадження нових стандартів П(ПТ)О на модульно-компетентісній основі в навчальний процес.

З метою надання допомги методичною службою проведено такі заходи: - розроблено методичною радою, заверджено педагогічною радою ліцею та впроваджено в навчальний процес структуру навчально-плануючої документації викладача, майстра з предмета, професії, що відповідає вимогам СП(ПТ)О на модульно-компетентісній основі;- проведені індивідуальні та групові консультації з викладачами та майстрами в/н; - на інструктивно-методичних нарадах розглянуто питання систематизації комплексно-методичного забезпечення предмета, професії; способи впровадження сучасного дидактичного (електронного) інструментарію в навчально-виховний процес та інші; - проведено майстер-класи з педагогами з формування практичних навичок роботи із сервісом Google Drive.

Впровадження ІКТ в навчально-методичну діяльність ліцею здійснюється методичним кабінетом за допомогою веб-сайту «Віртуальний методичний кабінет». Зміст сайту регулярно поповнюється нормативними документами, методичними рекомендаціями, звітною документацією, яка створена за допомогою хмарних технологій (моніторинг якості знань учнів, комплекти навчально-програмної документації, звіти методичної роботи та інше. Регулярно поповнюється електронна бібліотека КМЗ педагогів ліцею, необхідних для роботи матеріалів тощо. З метою економії часу, паперових ресурсів, прискоренню обробки інформації всім педагогам необхідно поступово знайомитись та використовувати матеріали сайту в своїй роботі.

В ліцеї в наявності документи з охорони праці, наказ по ліцею від 31.08.2012 №50 «Про призначення відповідальних осіб за пожежну безпеку та безпеку життєдіяльності», №49 від 31.08.16р. «Про проведення вступного інструктажу з безпеки життєдіяльності та вступного інструктажу з питань охорони праці».

Навчання та перевірка знань з безпеки життєдіяльності посадових осіб та інженерно-педагогічних працівників ліцею проводиться один раз на три роки.

Паспорт санітарно-технічного стану ліцею узгоджено з відповідними службами, акт готовності закладу до нового навчального року складається у серпні щороку. Щорічно проводяться заміри опору контурів заземлення, опору ізоляції проводів. За 10 останніх навчальних років нещасних випадків не зафіксовано. Учні проходять виробниче навчання у спецодязі та змінному взутті.

Ліцей проводить активну роботу по профорієнтації та набору.

О Фінансово-господарська та виробнича діяльність дозволяє ліцею удосконалювати навчально-матеріальну базу ліцею, проводити необхідні ремонти. Так за 2011-2016 роки на спеціальний рахунок ліцею надійшли наступні кошти:

За кошти спецфонду та благодійного фонду за 5 років у ліцеї побудовано дві навчальні майстерні перукарів, обладнано кабінети візажної справи, перукарської справи, проводяться ремонти. Хочу відмітити наших робітників таких, як електрик Антонюк Володимир Вікторович, водій Зажицький Юрій Михайлович, слюсар Жуковський Михайло Павлович, прибиральниці Тепак Наталія Іллівна та Кожухар Марія Іллівна, руками яких проводяться ремонти і обладнано 6 навчальних майстерень для перукарів. Придбано обладнання в кількості 211 одиниць, устаткування - 20 одиниць, техніки – 63 одиниці.

Колективний договір Миколаївського професійного ліцею сфери послуг затверджений директором ліцею Сергієнко В.Й. та головою профкому Краюшкіною Н.І. та зареєстрований Управлінням праці департаменту праці. та соціального захисту населення. Положення колективного договору повністю виконуються. Порушень не виявлено.

Ліцей повністю укомплектовано керівними та педагогічними працівниками. Сьогодні навчально-виховний процес у ліцеї здійснює творчий колектив, а саме:

2 викладачі–методисти, 4 старших викладачі, 6 педагогів із вищою кваліфікаційною категорією, 3 викладачі мають І категорію, 1 – ІІ категорію, 2 - спеціалісти. Із майстрів виробничого навчання: 2 мають педагогічне звання «майстер в/н І категорії», 2 – «майстер виробничого навчання ІІ категорії», 5 майстрів – 14 т.р., 1 – 13 т.р., 2 - 12 т.р., 2 - 11 т.р.

У нас працює заслужений вчитель України Жук Людмила Іванівна. Дуже важко переоцінити той вклад, який внесла в розвиток ліцею Людмила Іванівна, працюючи викладачем та заступником директора з навчально-методичної роботи.

Характеристика педагогічного складу ліцею наведено у таблиці:

Якісний склад Кількість
Фактична наявність педпрацівників 30
Мають вищу освіту:
Спеціаліст 17
Магістр 2
Мають неповну вищу освіту 1
Мають кваліфікаційні категорії:
Спеціаліст 2
ІІ категорія 2
І категорія 6
Вища категорія 6
Мають педагогічні звання:
Старший викладач 4
Викладач-методист 2
Майстер виробничого навчання І категорії 2
Майстер виробничого навчання ІІ категорії2
Мають тарифні розряди:
14 т.р. 6
13 т.р. 2

Штатний розпис училища складено у відповідності типового. На сьогодні відсутні вакансії.

Підвищенню рівня професійної компетентності викладачів, майстрів сприяє атестація педагогічних кадрів, яка проводиться відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників.

В 2018-2019 н.р. за результатами атестації: підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст І категорії» викладачу – Нураєвій Г. І., встановлено майстрам в/н Бороховій Н.Д. – 13 т.р., Шиптей В.А. – 14 т.р., керівнику спортивного гуртка Давиденко А.Л. – 12 т.р., присвоєно педагогічне звання «майстер виробничого навчання ІІ категорії» майстрам в/н Ковальчук Ю.В., Кумпан Г.В., атестовано на відповідність раніше присвоєному педагогічному званню «майстер виробничого навчання І категорії» майстра в/н Ратушну Л.С.

В 2018-2019 н.р. підвищили кваліфікацію: в Миколаївському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти пройшли навчання за компетентнісно та діяльнісно орієнтованими модулями (одноденні) викладачі Давиденко А.Л. (Основи підтримки життя. Домедична допомога при раптовій зупинці серця та загрозливих життю станах), Пересунько О.В. (Технології візуалізації навчальної інформації (інфографіка)), майстри в/н Борохова Н.Д. (Тайм-менеджмент: ефективно управляю часом), Літвінова Н.Д., Нураєва І.В. (Методика створення та проведення освітніх веб-квестів; в Білоцерківському інституті післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників − викладачі Кумпан Г.В. та Михайлуца Ю.Ю., майстри в/н Ковальчук Ю.В., Шиптей А.В., Борохова Н.Д., на ІІ етапі навчання за очно-дистанційною формою в центральному інституті ППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» (м. Київ) НАПН України – методист Пересунько О.В.. Пройшла стажування за кваліфікацією Агент з організації туризму майстер в/н Борохова Н.Д.. Педагоги удосконалюють свій професіоналізм на різних фахових семінарах, курсах: майстер в/н Борохова Н.Д. з учнями відвідали форум для гідів-екскурсоводів «Нам є, що показати світу», який організувала Всеукраїнська асоціація екскурсоводів; майстри в/н та викладачі перукарського мистецтва були слухачами професійних семінарів від провідних компаній розробників матеріалів «Concept», «Сolorist», «Ray Pro», «Estel», «Oister». Популярним і зручним для педагогічної самоосвіти є вебінари та дистанційні курси. Так разом з методистом ліцею майстер в/н Борохова Н.Д. успішно завершили онлайн-курс «Додатки Google в професійній діяльності викладача/адміністрації закладу освіти», також Борохова Н. Д. закінчила дистанційний курс «Критичне мислення для освітян» на платформі Prometeus.

Оцінка рівня кадрової роботи, якісних показників керівного та педагогічного складу дозволяє зробити висновок про створення необхідного кадрового забезпечення для здійснення професійної підготовки.

Ліцей співпрацює з органами місцевого самоврядування, виконавчої влади та громадськими організаціями: управлінням юстиції, пенсійним фондом, відділами опіки і піклування, службами у справах дітей, відділами молоді і спорту, Міжнародним правозахисним центром «Ла Страда Україна» та іншими.

Майно ліцею закріплено за відповідальними особами, використовується бережливо, своєчасно проводиться ремонт.

Виконавська дисципліна на належному рівні. Працівники ліцею за 5 років доган не мають. Окремі зауваження приймаються з розумінням.

На загальних зборах колективу ліцею кожний рік у вересні місяці заслуховується звіт директора про виконання умов контракту.

Над чим нам потрібно працювати у наступному періоді:

У виховній роботі пріоритетним напрямком вважати військово-патріотичне виховання учнів.

Активно залучати учнів до самоврядування, до участі у житті колективу ліцею та громади м. Миколаєва.

Підготуватись до ліцензування найбільш необхідних для м. Миколаєва професій.

Переглянути можливості стажировки майбутніх перукарів і візажистів у найбільш продвинутих сучасних салонах.

Продовжити роботу подальшого поліпшення якості підготовки.

Добиватись 100% комплексного методичного забезпечення уроків.

Не допускати пропусків занять без поважних причин.

Втілювати сучасні передові прийоми та методи роботи на виробничому навчанні.

Постійно працювати по обміну кращим досвідом роботи.

Проводити олімпіади, конкурси на кращого учня з професії.

Постійно вдосконалювати навчально-матеріальну базу майстерень.

Розвинута матеріальна база та висококваліфіковані кадри майстрів в/н та викладачів – запорука того, що наш колектив вирішить поставлені задачі.

Таблиця 1

Прізвище, ініціали викладача П С Д В
Брошевецька Т.С. 25% 53% 22%
Нураєва Г.І. 18% 65% 17%
Давиденко А.Л. 14% 38% 48%
Гусак А.В. 31% 50% 18%
Краюшкіна Н.І. 16% 67% 17%
Шульська М.В. 27% 57% 17%
Степанова А.В. 45% 45% 10%
Пересунько О.В. 28% 57% 16%
Чикіна Т.В. 9% 64% 27%
Жук Л.І. 25% 50% 25%
Романова О.О. 80% 20%
Кiлькiсть переглядiв: 902